Zaalverhuur

HOMEPAGINA

FEESTZAAL HET KLEINE GELUK

.

i

Je kan bij ons ook terecht voor het huren van feestzaal 'Het Kleine Geluk'.


Op zoek naar een locatie voor een babyborrel, communiefeest, verjaardagsfeest?  Dan is deze feestzaal zeer geschikt.  De zaal kan met of zonder keuken gehuurd worden.  De huurprijs zonder keuken is € 150,00, met keuken is het € 200,00.  Er is geen vaste brouwer, de huurder mag dus zijn eigen drank meebrengen, wat kostenbesparend is.  In onze huurprijzen zijn gas, electriciteit, water en schoonmaken van de vloer inbegrepen.


Het huurreglement kan je hieronder vinden.  Wens je te weten of de zaal nog beschikbaar is of voor al je andere vragen kan je mailen naar info@dancepeople.be.Wettelijke maatregelen door de huurder te nemen

.

De huurder dient zich te houden aan alle wettelijke bepalingen, die voortvloeien uit het politiereglement, de milieuvergunning van “Het Kleine Geluk” en de beslissingen van de brandweer.

Hierbij de belangrijkste punten:

 • De nooduitgangen moeten ten allen tijden vrij blijven. Bij gebeurtelijke ongevallen kan de verhuurder nooit verantwoordelijk gesteld worden.
 • Uit respect voor de buren mag er geen luide muziek gespeeld worden tussen 22u en 7u. Binnen deze uren dient de nachtrust van de omgeving gerespecteerd te worden. Het geluidsniveau wordt beperkt tot 85Db(A) gemeten over 15 minuten.
 • Andere geluidsoverlast zoals lawaai van brommertjes, roepende feestvierders, geopende deuren,... moeten voorkomen worden.
 • Huisdieren zijn NIET TOEGELATEN!
 • Roken in de feestzaal is VERBODEN. Hiervoor is een afdakje en asbak voorzien aan de inkom.
 • Het gebruik van kaarsen en dergelijke zijn wegens brandgevaar NIET TOEGELATEN


Afspraken omtrent gebruik en verlaten van de zaal

.

 • Er mag nooit geparkeerd worden voor de poorten van de magazijnen en de garageboxen! Je kan ook niet parkeren op de plaatsen waar een bordje hangt 'verboden te parkeren'! Huurders of eigenaars van deze garageboxen en magazijnen hebben het recht foutief geparkeerde wagens te laten wegslepen. De kosten hiervan vallen ten lasten van de huurder!
 • Drank is te voorzien door de huurder, er is geen vaste brouwer.
 • Op de muren van de zaal mag niets gekleefd of opgehangen worden.
 • Het gebruikte materiaal (toog, tafels, glazen, borden,...) moet gereinigd worden en op de oorspronkelijke plaats worden teruggezet   (zie foto’s), de vloer geborsteld.
 • Er blijft geen afval achter in de zaal, deze wordt allemaal meegenomen door de huurder.
 • Glas en afval mag niet achter blijven op de parking! Hou rekening met de buurtbewoners.
 • De verlichting en de verwarming wordt uitgezet, de vensters gesloten bij het verlaten van de zaal.
 • Alle beschadigingen aan de zaal of meubilair, evenals vervreemden van voorwerpen moeten door de huurder worden vergoed (zie verder in dit reglement).
 • Gebroken gerief wordt op de spoelbak geplaatst en dit wordt meegerekend met de facturatie van de huur (zie verder in dit reglement)
 • Wanneer de friteuse in de keuken gebruikt wordt, moet deze geledigd en volledig gereinigd worden door de huurder.
 • De toiletten worden gereinigd door de huurder.
 • Er worden geen vetten of olie’s in de afvoer gegoten.
 • Sabam en/of billijke vergoeding is ten laste van de huurder.
 • Overmatig gebruik van water, elektriciteit en/of verwarming zal extra worden aangerekend.
 • Het opruimen van de zaal dient onmiddellijk na de activiteit te gebeuren zodat deze de volgende ochtend kan gecontroleerd en gepoetst worden. Wanneer dit niet gebeurt wordt er een dag extra huur aangerekend.
 • De sleutel wordt na het afsluiten van de zaal onmiddellijk achter gelaten op de afgesproken plaats.
 • De huurprijs moet ten laatste 1 maand vooraf gestort worden op bovenstaand rekeningnummer alsook een waarborg van € 100. Deze waarborg wordt binnen de week na gebruik van de zaal terug op je rekening gestort als alles in goede staat werd achtergelaten.


Extra’s die kunnen aangevraagd worden

.

 • Er zijn 4 partytafels, deze mogen gratis gebruikt worden.
 • Tafelrokken € 5,00 / stuk.
 • Kleine muziekinstallatie € 20,00.


Wanneer de afspraken in punt 2 niet nagekomen worden zullen de volgende kosten worden doorgerekend

.

 • de zaal wordt niet geborsteld = € 20,00
 • tafels niet terug op zijn plaats = € 30,00
 • achter gebleven afval = € 15,00 / vuilniszak
 • het niet uitschakelen van de toestellen in de keuken = € 15,00 / per toestel
 • vuile parking (afval, glas,...) = € 50,00
 • niet reinigen van friteuse = € 30,00
 • vuile toiletten = € 15,00 / toilet