Algemene info

ALGEMENE INFORMATIE EN AFSPRAKEN

.

i

INLEIDING

.

Hier vind je wat meer informatie terug over onze dansschool, verzekering enz. Ook zijn er enkele afspraken die we willen maken zodat de lessen vlot kunnen verlopen.
Wij geloven in een goede sfeer en doen ons best deze te behouden, daarom is communicatie zeer belangrijk. Indien je een probleem hebt staan we klaar om dit in vertrouwen met jou te bespreken en op te lossen indien mogelijk.


WIE ZIJN WIJ

.

Bestuur:                Sabine Bogaerts, Greta De Cuyper, Debbie Jacobs
Docenten:             Jessy Roggemans: kleuters, kiddies, kids

                              Sofie Timmermans: jazzdans kids

                              Nina Hölscher: urban
                              Karin Dierckx: jazzdans, tapdans en showdans

                              Silke Van de Merlen: modern

                              Julie Igwesi: klassiek ballet
Danszaal:              weekdagen: Café Lux, Heiststeenweg 2, Beerzel

                              zondag: Sporthal, Mechelbaan 604, Putte


LIDGELD

;

De betaling van het lidgeld is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de lessen. In het lidgeld is een verzekering bij Danssport Vlaanderen inbegrepen. Betalen kan via overschrijving op het rekeningnummer BE32 9731 4318 8202. Vergeet niet de naam te vermelden en de dag en uur waarop jij of je zoon/dochter danst.
Wist je dat je van je mutualiteit 1 x per jaar een deel van jouw lidgeld terugbetaald krijgt? Na ontvangst van je betaling kan je hiervoor een document downloaden via het inschrijvingsplatform. Hoeveel het lidgeld bedraagt kan je onderaan deze pagina terugvinden.


DANSSPORT VLAANDEREN

;

Danssport Vlaanderen vzw is een door Bloso erkende en gesubsidieerde sportfederatie. De voordelen van lidmaatschap bij Danssport Vlaanderen:
- Gepersonaliseerde lidkaart met login.
- Een degelijke sportverzekering. Je bent verzekerd voor:
          o Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten
          o Lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten en tijdens de reisweg heen en terug.
       Uitgebreide informatie hierover vind je terug op de website van Danssport Vlaanderen.
- Je ontvangt 4 keer per jaar gratis het danstijdschrift ‘Swing’ of ‘Just4You’. Je kan zelf kiezen welk tijdschrift je ontvangt. Standaard

  ontvangen + 18 jarigen ‘Swing’ en - 18 jarigen ‘Just4You’.
- Korting op voorstellingen/workshops/…: meer info vindt u ook terug op de website van Danssport Vlaanderen.


AFSPRAKEN

;

- Betaling van het lidgeld dient te gebeuren bij inschrijving.
- Betaalde lidgelden worden niet terugbetaald bij het stopzetten van de lessen of bij overmacht.
- Draag tijdens de les aangepaste, sportieve kledij! GEEN jeans, rokjes, kleedjes,...
- De kleuters, kids en kiddies dansen op sokken of turnpantoffels.

- Voor de lessen Urban breng je propere sneakers mee met licht gekleurde zolen!

- Voor de lessen Jazz dans je op sokken of jazzschoenen. Je draagt geen wijde broeken!

- Tapdans gebeurt natuurlijk met speciaal schoeisel. Voor de eerste lessen kan je dit wel lenen van de docent, nadien zorg je voor je eigen

schoeisel.

- Ga voor het dansen naar toilet!
- Geen kauwgom.
- Breng geen waardevolle spullen mee, wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies ervan.
- Wanneer je tijdens de les plots onwel wordt of een kwetsuur oploopt, dan meld je dit onmiddellijk aan de dansleerkracht of iemand van

  het bestuur.
- Bij kwetsuren tijdens de les verwachten we binnen de 24 uur een doktersattest, zodat indien nodig de verzekering geregeld kan worden.
- Je hebt respect voor onze docenten, zij doen hun best om jullie zoveel mogelijk aan te leren.


OVERMACHT: Wanneer er geen lessen kunnen gegeven worden omwille van overmacht (bijvoorbeeld Corona) zullen wij een manier zoeken om de gemiste lessen te compenseren. Dit kan eventueel door lessen beschikbaar te stellen via YouTube of door lessen te geven via een ander online kanaal zoals bijvoorbeeld Zoom. Betaalde lidgelden zullen omwille van overmacht niet worden terugbetaald.


Wanneer je lid wordt geef je ons toestemming om foto’s en ander beeldmateriaal te publiceren op sociale media. Indien je hiermee niet akkoord gaat dien je dit schriftelijk mee te delen.Wij hopen dat iedereen zich hierin kan vinden en verwachten dat deze afspraken worden nageleefd.Op naar een fantastisch seizoen vol dans!

TARIEVEN

.

i                                                                            SEPT - DEC                    JAN - MEI                    SEPT - MEI

.

                                                                                       

KLEUTERS (45 min)                                                                                          


KIDS, KIDDIES, BALLET, JAZZDANS KIDS & A,
URBAN, THE
LADIES, TAPDANS, MODERN (60 min)                                                                      


JAZZDANS B (75 min)                                                                        


SHOWDANS (90 min)         Wanneer je meer dan 1 genre van les volgt wordt er € 5,00 van de totaalprijs afgetrokken, per extra les

                                                                            

€ 75


€ 85€ 95


€ 105

€ 85


€ 100€ 110


€ 120

€ 130


€ 165€ 185


€ 200

PRIVACY

.

i

1. Persoonsgegevens

Deze Applicatie verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Familienaam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres (straat, nummer, postnummer en gemeente)
 • Telefoonnumer(s): vast en mobiel
 • e-mail adres
 • Noodnummer
 • Foto (optioneel)

De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden.


2. Doel en rechtsgrond

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met de volgende doelen:

 • Algemeen ledenbeheer
 • Indelen van leden in de groepen
 • Leden informeren over activiteiten
 • Aangifte bij verzekering
 • Subsidiedossiers

Rechtsgrond: op welke juridische basis verzamelen wij deze gegevens? Deze gegevens worden verzameld vanwege "gerechtvaardigd belang", de gegevens zijn namelijk noodzakelijk voor het dagelijks beheer van DancePeople vzw en de communicatie met de leden. Voor de subsidiedossiers is er een wettelijke verplichting om deze gegevens door te geven aan de bevoegde instanties.


3. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard. Reden hiervoor is de opvolging van de evolutie van de leden en het makkelijk maken om opnieuw in te schrijven na een of meerdere jaren van inactiviteit.


4. Verwerkingsverantwoordelijke - contactinformatie

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is Jacobs Debbie, info@dancepeople.be


SwingIT

De gegevens worden beheerd via de webapplicatie "SwingIT". SwingIT treedt op als gegevensverwerker, en is verantwoordelijk voor de opslag en de bewaking van de gegevens op de servers. SwingIT zorgt ervoor dat het gebruikte datacenter voldoet aan de GDPR regels.


Danssport Vlaanderen

Voor het in orde brengen van de noodzakelijke verzekeringen.